ÅS: Norsk Lektorlag tar ut ytterligere 11 lærere i streik på Ås videregående skole fra mandag 26. september. Det betyr at det totalt er 33 lærere som streiker i kommunen. Rundt 600 elever er totalt berørt av streiken på Ås videregående skole som nå er inne i sin femte uke.

Rektor Synnøve Aas Gulvik oppgir at elevene mister anslagvis 150 timer undervisning. Fellesfagene som er mest berørt.

- Det vil si fag som matematikk, norsk, engelsk og naturfag. Lærerne som er i streik underviser på flere studieretninger, og det gjør at elever fra alle våre studieretninger er berørt. Noen elever vil også mangle kontaktlærer.

Det vil også flere elever uten tilsyn i skolemiljøet, og sakene som elevtjenesten følger opp vil øke.

- Det blir derfor et større trykk på miljøarbeidere, rådgiver og helsesykepleiere ved skolen, sier Aas Gulvik.

Dispensasjon for 25 elever

Det har så langt blitt behandlet godt over 3.000 dispensasjonssøknader fra Utdanningsforbundet. Søknad om dispensasjon handler om at arbeidsgivere kan søke om dispensasjon for ansatte som er tatt ut i streik dersom skolen mener liv og helse eller andre hensyn taler for at vedkommende må tas inn i jobben som lærer.

På Ås videregående skole er det blitt søkt om dispensasjon i den internasjonale IB-klassen. IB står for International Baccalaureate. Det er en internasjonal linje på 2. og 3. året hvor noe av undervisningen foregår på engelsk og hvor noe av formålet er å lære å tenke kritisk og å utvikle arbeidsmetoder som vil forberede elevene til høyere utdanning. De som fullfører linjen et IB-diplom som er et internasjonalt vitnemål og som gjør at de lettere får tilgang på studier i utlandet.

- Fire lærere har delvis dispensasjon for timer i en IB-klasse 3. året der 25 elever går. Bakgrunnen er at i det spesielle opplegget de har, er det en del obligatoriske emner som må bestås. Det var planlagt før streiken kom. Fordi det ikke er lov å kompensere ved å sette inn noen andre lærere i en streik, var vi redd for at de ikke skulle få IB-diplomet sitt. Det internasjonale utdanningssystemet tar ikke hensyn til norsk streik, sier rektor Gulvik.

For andre øvrige linjer og klasser er det ikke satt inn noen tiltak. Det er for eksempel ikke tillatt i en streik å omdisponere lærere for å dekke undervisningen hvor det mangler lærere.

- Støtter dem hundre prosent

Ås Avis har spurt noen personer på gata i Ås sentrum, hva de mener om den pågående lektorstreiken.

- Jeg støtter lærerne 100 prosent. Denne diskusjonen om ivaretakelse av helsen til barn og ungdom er noe som staten må gå inn og ta ansvar for. Nå har staten sett hva som skjer når lærerne ikke er der, og da må langt flere ressurser settes inn. Streikeretten har vi fått som virkemiddel, og den skal brukes når en blir oversett, sier Turi Syversen, som bor i Ås, opprinnelig fra Hammerfest.

Medfølelse med elevene

Karianne Hilmen Sunde som studerer veterinærmedisin på NMBU har forståelse for elevenes situasjon.

- Jeg skjønner at det føles ganske kjipt for elevene på videregående. De har måttet forholde seg til korona-pandemien store deler av skoletiden. Mange kan ha mistet kvalitet i undervisninga på grunn av det, og så når det har gitt seg, så er det lærerstreik som rammer dem - og det kan ikke de noe for.

Hun sier samtidig at hun har full forståelse for lærerstreiken, og at det er viktige krav lærerne jobber for å få gjennom.

- Fortjener en god lønn

Geir Waldeland er uføretrygdet på grunn av bilulykke for rundt ti år siden. I mellomtiden har han jobbet med å gjøre det beste ut av livet, og studerer nå teologi på menighetsfakultetet i Oslo. Han har også kjøpt seg leilighet i Ås av forsikringspengene han fikk utbetalt etter ulykken.

Waldeland sier at han ikke har rukket å sette seg inn i alle detaljene om lærerstreiken.

- Vi har lærere i dette landet som er faglig dyktige, og som fortjener en god lønn etter endt utdanning. Innenfor rimelighetens grenser bør de kunne sette krav som bør kunne etterkommes.

- Tror du at KS styrer mot en tvungen lønnsnemd?

- Jeg ser ikke bort fra det, men jeg håper lærerne får en løsning som de kan være tilfreds med, slik at de kan gå videre i læreryrket med friskt mot og føle at de er verdsatt for den innsatsen de gjør.