1980: Sørbråtan husmannsplass og Vinjes Gartneri

Av