Gå til sidens hovedinnhold

2.654 asylsøkere til Norge i fjor – 900 færre enn året før

Artikkelen er over 2 år gammel

Stadig færre asylsøkere kommer til Norge. Til sammen søkte 2.654 personer om asyl i fjor, det laveste antallet siden midten av 1990-tallet.

– Det kan se ut som asylankomstene har stabilisert seg på et betydelig lavere nivå enn årene før 2015. Da kom det mellom 9.000 og 12.000 asylsøkere per år, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Det er tredje år på rad hvor antallet asylsøkere ligger omtrent på fjorårets nivået. I 2016 kom det 3.460 asylsøkere og i 2017 kom det 3.560. Men disse tallene inkluderer henholdsvis 257 og 1.252 relokaliserte asylsøkere som Norge hentet i Hellas og Italia, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

En av tre er tyrkere

Av de asylsøkerne som kom i fjor, var 765 fra Tyrkia (29 prosent), 419 fra Syria og 241 fra Eritrea.

– Antallet asylsøkere fra Tyrkia har steget etter kuppforsøket sommeren 2016. Det har variert fra måned til måned, men det var en markert økning fra sommeren i fjor og ut året, sier Forfang.

UDI har i fjor behandlet 118 søknader fra tyrkiske borgere, over 700 venter fortsatt på svar. 70 av de 118 har fått opphold i Norge, viser tallene.

Det kom 159 enslige mindreårige i fjor, noe som utgjør 6 prosent av alle asylsøkere. I denne søkergruppen kom til sammen sju av ti fra Syria, Afghanistan og Eritrea.

I tillegg til de 2.654 ordinære asylsøkerne fikk UDI inn 399 søknader om fornyet behandling fra personer som tidligere hadde kommet som enslige mindreårige (oktoberbarna). Rundt 100 av disse, alle unge menn fra Afghanistan, har fått positivt svar på sin søknad.

Færre på mottak

Ved årsskiftet bodde det 3.619 personer på asylmottakene rundt i landet, 1.500 færre enn til samme tid i fjor.

Nesten en tredel av beboerne har fått endelig avslag på søknaden om asyl og har utreiseplikt. 44 prosent har søknad eller klage på avslag inne til behandling.

Totalt behandlet UDI i fjor 2.673 asylsøknader fra asylsøkere som har kommet de siste årene. Av disse fikk 1.480 personer fra nesten 30 land ja på sin søknad om beskyttelse i Norge. 548 personer fikk avslag.

Asylsøknader til Norge i 2018

Norge mottok 2.654 asylsøknader i 2018. Dette er et fall fra 3.560 i 2017 og 3.460 i 2016. I 2015 kom det 31.150 asylsøkere.

UDI fikk i tillegg inn søknader fra 399 personer som tidligere hadde kommet som enslige mindreårige.

Den største gruppen asylsøkere kom fra Tyrkia (765 personer), Syria (419), Eritrea (241), Iran (119) og Irak (104)

1.480 personer har fått innvilget sin asylsøknad i 2018. Det gir en innvilgelsesprosent på 72 for søknadene som er realitetsbehandlet og 54 prosent av totalt antall søknader (2.673) som er behandlet.

59 prosent av søkerne er gutter eller menn.

790 søkere er under 18 år, som tilsvarer 30 prosent, et flertall i denne gruppen kom sammen med familien. 159 av søkerne under 18 år var enslige.

Kilde: UDI

Flere fikk ja

Det gir en innvilgelsesprosent på 72 for søknadene som er realitetsbehandlet – som er noe høyere enn året før – og 54 prosent av totalen.

I 2017 var andelen positive vedtak 67 prosent av de realitetsbehandlede søknadene og 59 prosent av totalt antall søknader.

Forklaringen på differansen er at mange trekker sine søknader, og over 400 er sendt til et annet land i Europa der de er registrert som asylsøkere fra før. Disse får ikke sine søknader realitetsbehandlet.

Norge har foruten asylsøkerne tatt imot 3.097 overføringsflyktninger via FN-systemet i 2018.

I tillegg til asylsøkerne og flyktningene er det kommet omkring 11.000 familieinnvandrere til Norge i 2018. De endelige tallene er ikke klare, men ved utgangen av november var antallet 10.200.

De som får avslag på asylsøknaden, kan anke utfallet. Rundt 25 prosent av dem som i 2017 fikk avslag på sine asylsøknader, fikk likevel opphold i Norge etter at klagesaken ble behandlet i Utlendingsnemnda (UNE). I 2016 var denne andelen bare 7 prosent. Tallene for 2018 er ikke klare.

Kommentarer til denne saken