Gå til sidens hovedinnhold

9 drept i utforkjøringer og møteulykker i august

Ni personer omkom i trafikken i august, der det er møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer bildet. 69 personer har så langt omkommet på norske veier i år. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Det var bare menn som mistet livet i august- trafikken, og tre av ulykkene skjedde i Nordland. To omkom i Vestland og Rogaland, mens en person omkom i hvert av fylkene Innlandet og Viken. Seks av ulykkene skjedde med personbil, og tre med MC.

Hverken Oslo, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Trøndelag eller Agder opplevde dødsfall i august-trafikken.

Det var til sammenligning like mange som døde i trafikken i samme måned i fjor.

Møte – og utforkjøringsulykker dominerer

Møte- og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesbildet så langt i år, der 26 har mistet livet i møteulykker og 30 omkom i utforkjøringsulykker. I tillegg ser vi en negativ utvikling for aldersgruppen 45 – 64 år.

- Vi er bekymret for økningen i antall møte- og utforkjøringsulykker, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes. Møte- og utforkjøringsulykker har ofte et alvorlig utfall. Både forhold ved vegen ogforhøy fart er ofte en del av bildet. Sammen med økningen i drepte blant godt voksne menn, er dette noe vi vil vurdere tiltak for å møte i forbindelse med revisjon av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Trafikksikkerhet er et felles ansvar. Hvis alle holder fartsgrensen, bruker bilbelte og kjører rusfritt vil vi kunne redusere dødstallene i trafikken, skriver vegvesenet.

Fortsatt mange MC ulykker

14 av 27 omkomne i sommermånedene juni, juli og august var på MC, etter at ytterligere tre mistet livet på motorsykkel i august.

Det er over halvparten av alle dødsulykkene i sommer, og en økning på seks flere enn på samme tid i fjor.

- Antall drepte i trafikken på mc har vist en negativ utvikling de siste årene. Antall dødsulykker i sommer viser tydelig at utviklingen går i feil retning, sier Guro Ranes. Vi skal møte NMCU (Norsk Motorcykkel Union) i september der vi skal diskutere utviklingen og mulige tiltak for å stoppe denne negative trenden, avslutter vegvesenet.

Kommentarer til denne saken