Å fatte et vedtak med så store konsekvenser, uten saksforberedelse , og behandling i politiske utvalg, er useriøst

Av