Mine partikolleger Martin Østtveit-Moe og Jørgen Holck-Johannesen fra Arbeiderpartiet har behov for å parkere meg grundig og godt med sitt debattinnlegg i Ås avis 12.10.2022. De skriver: "Einride Berg og stemmer fra Høyre og FrP tar til ordet for at Ås kommune ikke skal gi studentene et økonomisk insentiv til å melde flytting til Ås".

Det er en hersketeknikk for å parkere en partikollega. Verre enn det: Det er forsøk på å parkere en demokratisk debatt!

Jeg vedkjenner meg selvfølgelig mine spørsmål, og jeg minner om at jeg har invitert til en åpen og fri debatt om ordningen; Jeg har altså tatt meg den frihet å stille spørsmål ved en eksisterende ordning.

Østtveit-Moe og Hålk-Johannesen reagerer ikke med svar, men med angrep på meg og min person for å stille politiske spørsmål ved "vedtatte sannheter".

Det bør man åpenbart vokte seg for.

Hva er i grunnen målet med en politisk debatt? Hvis den ikke skal bringe ny kunnskap og erkjennelse, så blir det bare tungetale på parnasset. Hvis den politiske debatt ikke stiller kritiske spørsmål, også om egne meninger, så er den meningsløs.

Østtveit-Moe og Holck-Johannesen forsvarer ordninge med: "Likevel er det ganske åpenbart at Ås kommune fort får nær 20.000 kr i året pr student som melder flytting tilk Ås."

Dette er like feil som det er riktig: Ås kommune får nøyaktig det samme beløp for SAMTLIGE som melder flytting til Ås, enten de er studenter, ingeniører, sykepleiere eller lærere.

Derfor blir det fullstendig meningsløst når Østtveit-Moe og Holck-Johannesen skriver: "Studenter er ikke annenrangs borgere i kommunen". Nei! Det er de ikke! Det er heller ikke vaktmestre, rørleggere, elektrikere, sykkelreparatører, optikere eller renholdere. De siste grupper får IKKE kommunalt tilskudd for å flytte til Ås. Hvem som er "annenrangs" kan med fordel diskuteres.

Jeg forsvarte ordningen da den ble innført, men jeg benytter meg av min demokratiske rett til å skifte mening. Derfor ønsket jeg å inviteretil en åpen diskusjon om disse spørsmål, men Østtveit-Moe og Holck-Johannessen ville heller sitte i dypet av grøften enn å diskutere den i åpent lende.

Hver sin lyst.