Ali stiller opp for eldre og syke i Ås som ikke får handlet selv

Ali Øzen er en av flere i Ås som stiller seg til disposisjon for å hjelpe andre mens korona-situasjonen pågår.