Ås Høyre har i flere år ivret for å legge ned småskolene i Ås. Først ville de legge ned Brønnerud skole, og nå sist ville de legge ned skolen i Kroer.

Ås Høyres leder Nils Sopp var svært tydelig og klar i sin kritikk av Ås AP da vi berget fortsatt drift av skolen i Kroer. Han mente det var uansvarlig av Ås AP å berge skolen i Kroer. Det er en kritikk som ikke tar nattesøvnen fra Ås AP.

Ås AP mener det har en egenverdi å bruke hele Ås-bygda. Vi synes det er verdifullt at folk bor i Kroer, Nordby, Brønnerud så vel som i Ås sentrum. Dette bør forplikte enhver ansvarlig politiker som har begge øynene i behold, og ikke bare ser blindt til Høyre. Ås AP vil derfor sikre beboerne i «utkanten» viktige tilbud i sitt nærområde. Skolen er nok det aller viktigste.

Det er klart at dette koster. Ås Høyre mener at vi skal styrke de store skolene ved å legge ned de små. Ås AP arbeider for å få budsjettet til å rekke over hele fellen. Det er vanskelig nok, men vi sikrer i alle fall at hele bygda blir tatt i bruk.

Ås AP skjemmes ikke for at vi har vært garantist for de små skoler i Ås – i motsetning til Ås Høyre, som vil sentralisere alt.