Åpent brev til ordfører og rådmann om framtiden ved Moertunet

Av