Mandag 12. desember er det offisiell åpning av Blix-tunnelen mellom Oslo og Ski. Plutselig blir reisetiden mer enn halvert! For alle som bor i Ski og jobber i Oslo, er dette selvfølgelig en gledens dag, men Follobanen kommer til å bety uendelig mye mer!

Alle pendlerne som bor langs jernbanen fra Ski og videre mot Moss eller Mysen, vil åpenbart få en bedre hverdag. Kortere reisetid er en ting, like viktig er det at man forhåpentligvis får en jernbane man kan stole på. Kanskje man endelig slipper å ta et tog eller to tidligere «for sikkerhets skyld» når man skal noe viktig.

De som bor mellom Oslo og Ski, vil ikke få noen glede av kortere reisetid. Snarere tvert imot for en del, når innsatstogene ikke lenger skal gå. Til gjengjeld blir det 15 minutters avganger hele dagen, og forhåpentligvis mye bedre regularitet enn det vi er blitt tvunget til å venne oss til.

Litt rart er det å tenke på at toget til Vestby fra Oslo i fremtiden vil ta kortere tid enn til Vevelstad. Som sagt, litt rart, men samtidig en unik mulighet for regionen både som bo- og arbeidsmarked! Utstrekningen på det området man rekker innen en halvtime fra Oslo, blir over natten mye, mye større! Det vil bidra til å øke attraktiviteten som boområde for alle kommunene i Follo. Både de kommunene toget går igjennom; Nordre Follo, Ås og Vestby, og de tilstøtende kommunene; Enebakk, Frogn og Nesodden, vil få stor nytte og glede av Follobanen.

Minst like viktig som litt kortere reisetid til og fra jobb i Oslo, er pendling den andre veien. Det er en klar ambisjon å få etablert flere arbeidsplasser i alle Follo-kommunene. Reisetiden fra Oslo til Follo vil da være like viktig som fra Follo til Oslo. Befolkningen i Follo har et høyt utdanningsnivå sammenlignet med resten av Viken og Norge. Men veldig mange av dem reiser daglig på jobb i Oslo.

Flere arbeidsplasser for ansatte med høyere utdanning er derfor ønskelig. Når Oslo nå kommer nærmere, vil det også bli mer attraktivt å pendle fra Oslo til Follo. På den måten kan flere både bo og jobbe i Follo, samtidig som vi får utnyttet større del av kapasiteten på togene ut av Oslo om morgenen og inn til byen om ettermiddagen.

Det er liten tvil om at attraktiviteten til Folloregionen, både som bo- og arbeidsregion, vil øke som en direkte følge av Follobanen. Samtidig må vi ikke la Blix-tunellen bli en sovepute. Mange vil hevde at «nå har Follo fått sitt, så nå er det andres tur». Isolert sett er det forståelig, men vi må ikke glemme at den fulle effekten av Follobanen fordrer at vi også har godt utbygde og velfungerende bussforbindelser på tvers i regionen.

For mange vil buss være det mest fornuftige fremkomstmiddelet til eller fra nærmeste jernbanestasjon. For andre vil buss være den beste måte å komme seg hjemmefra og helt til jobb, skole eller fritidsaktiviteter. En opprettholdelse og forsterkning av busstilbudet på tvers av Folloregionen er både en forutsetning for full utnyttelse av Follobanen, utviklingen av Follo som bo- og arbeidsregion og ikke minst: Buss som supplerer toget, vil fortsatt være den beste måten å sikre at man ikke er avhengig av privatbil for å komme seg dit man skal.

Follobanen er en investering for fremtiden, og da kan vi ikke leve med at den samtidig stimulerer til økt bruk av privatbil.

Det er verken fremtidsrettet eller bærekraftig!