I et innlegg kritiserer AP-politiker Einride Berg at Høyre vil legge Kroer skole, for å sikre en bedre økonomi ved de øvrige skolene i kommunen. Problemet med kritikken fra Berg og Arbeiderpartiet, er at Høyres standpunkt er mer logisk enn deres eget.

Den økonomiske situasjonen i Ås-skolen er stram, som blant annet Utdanningsforbundet har påpekt.

Nå er snakk om at vi ikke klarer å oppfylle de lovpålagte kravene.

På noen skoler koster det mer å holde hjulene i gang, enn på andre. Kroer skole er en av de "dyrere" skolene i Ås. Saken om nedleggelse av Kroer skole er et spørsmål om økonomi for hele skolesektoren i Ås. Ved å legge ned skolen i Kroer, kan man minimere kutt på andre skoler.

Les også

Ap har vært en garantist for små skoler i Ås

SV er blant partiene som mener at Kroer skole skal bestå, men vi vil ikke at det skal gå ut over de andre skolene. Løsningen vår er å innføre eiendomsskatt.

Høyre er ærlige på at de heller vil legge ned Kroer skole enn å kutte grovt. Fair enough.

Arbeiderpartiet derimot, de vil bevare Kroer skole og fordeler kostnaden ved dette ved å kutte i de andre skolene. Derfor snakker vi nå om at skoler i Ås kan ende opp med å bryte loven fra høsten av.