Arbeidsledigheten i Ås har økt med 373 prosent på tre uker. Nå er over 1000 personer i kommunen uten jobb. – Vi var forberedt, sier Nav-sjefen

Av

41 481 personer er nå registrert som helt ledige i region Øst-Viken. Det utgjør 11 prosent av arbeidsstyrken. Ikke engang under finanskrisen i 2008 var ledigheten så høy som nå. Antall ledige i Ås har passert 1.000 personer.