Lav andel ledige innvandrere i Ås

Av

Det er en mindre andel arbeidsledige innvandrere i Ås enn gjennomsnittet i landet, viser ny statistikk.