Ås går sammen med greske venner i kampen mot fremmedfrykt

Kulturskolen i Ås inviterer organisasjoner og kunstnere til å delta med egne prosjekter der kunst er benytteti bekjempelsen av hatytringer og fremmedfrykt, og betydningen av inkludering. Bidragene blir del av et større internasjonalt arrangement i Athen og Ås i november.