Ås har nå den høyeste ledigheten i Follo. – Vi jobber tett med lokalt næringsliv og er opptatt av at mennesker med utfordringer skal få hjelp til å komme i jobb

Av

I februar ble det 300 færre registrerte helt arbeidsledige i Norge, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Ås har nå den høyeste ledigheten i Follo.