Ås kommune - hvem styrer? Politikerne, Rådmannen, utbyggerne, konsulentene?

Arne Ellingsberg

Arne Ellingsberg Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den siste tids artikler og diskusjon om Ås kommunes bedrøvelige økonomiske tilstand er både nødvendig og interessant. I den nye Kommuneloven fra 01.01.2020 står det blant annet: «Loven skal legge til rette for det lokale folkestyre og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.»

Derfor tillater jeg meg noen tanker om utviklingen. Det mest «brennbare» nå er diskusjonen om Åsgård skoles tilstand og eventuelle utbygging, og spesielt konsulentbruken.

Behandlingen i kommunestyret 17. juni. Hovedsaken var spørsmålet om å gjøre om planen for Åsgård skole fra fireparallell til treparallell, først og fremst for å spare penger. I Samarbeidsavtalen mellom posisjonspartiene Ap, Sp, MDG, SV, R og KRF er ikke Åsgård skole spesielt nevnt, men rent generelt at «Alle politiske løsninger må ta forbehold om den økonomiske situasjon, for å sikre en trygg økonomisk styring av Ås.»

Som kjent ble avgjørelsen om å følge planen om fireparallell vedtatt ved en hestehandel med Ap som «kusk». For å illustrere problematikken tillater jeg meg å sitere litt fra noen avisinnlegg av Einride Berg, tungvekter i Ap, medlem i kommunestyret og leder for det viktige Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP). Han møtte for øvrig ikke i nevnte kommunestyremøte.

Sammenblanding av roller var tittelen på Einride Bergs artikkel i Ås Avis 3. juli i år. Sitat: «Multiconsult har levert en firesiders teknisk rapport om Åsgård. De mener at skolen må rives, men leser man rapporten, så fremgår det ikke at det er helt nødvendig at skolen må rives av tekniske grunner. Multiconsult mener at skolen må rives fordi den ikke er hensiktsmessig nok: Det er små klasserom, det er lavt under taket og vinduene er for små.»

Sammenblanding av roller

Videre: «Multiconsult har fått med seg LINK Arkitektur AS inn i vurderingen av skolebygningenes beskaffenhet. Arkitektene er enige i Multiconsults vurderinger: Riv bygningene!»

Som mangeårig medlem av Kontrollutvalget i Ås kommune har Berg førstehånds kunnskap om sammenblanding av roller, så han har gjort «et par undersøkelser på egenhånd»: Multiconsult eier faktisk 100 % av aksjene i LINK Arkitektur AS!

Hva betyr det, spør Berg. «Jo, Multiconsult mener at vi må rive Åsgård: LINK Arkitektur AS er enige og støtter opp om konklusjonen. LINK Arkitektur AS får deretter oppdraget med å tegne ny skole. Det er et millionoppdrag! Med andre ord: Multiconsult foreslår å rive Åsgård, og får i realiteten selv oppdraget med å bygge ny Åsgård skole til mangfoldige millioner!» «Er det bare jeg som reagerer?», spør Einride Berg.

Jo, jeg reagerer!

Ikke først og fremst på spørsmålet om fireparallell eller treparallell skole. Det har jeg for lite grunnlag for å mene noe om, men hva er det pedagogiske grunnlaget for å rive en 25 år gammel skole, hva er elevgrunnlaget for en så stor skole som fireparallell, og ikke minst de økonomiske konsekvensene; en investering på rundt 400 millioner kroner, ifølge Berg. Det jeg venter på, er rådmannens og ordførerens reaksjon og svar på Einride Bergs konklusjon om «sammenblanding av roller», og dens eventuelle konsekvens.

Dette ønsket er jeg ikke alene om. Med den skolepolitiske utbygging og sløsing med våre penger som illustreres ved rivning og nybygging av Rustad skole og nå kanskje ved Åsgård, venter folket at redelighet må ligge i bunnen for vedtakene. Folk flest betaler gjerne sin skatt for nødvendige kommunale tjenester, men eiendomsskatt pga. kommunal sløsing, er det liten forståelse for.

Det er ennå ikke for seint å snu. Når kunnskapen og forutsetningene endres, bør vedtak kunne gjøres om. Det er en lærdom fra tidligere ordfører Johan Alnes; «Et vedtak gjelder til et nytt er fattet!». FORNUFTIG!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags