Ås kommune ligger allerede an til underskudd på 41 millioner i 2020. – Korona kan forverre situasjonen betraktelig

Det har ikke gått tre fulle måneder siden årsskifte, men oppdaterte økonomiske prognoser for Ås kommune viser et ventet underskudd på 41 millioner kr. Nå kan koronaviruset føre til et enda større underskudd.