Ås kommune må beholde korpsavtalen

VIL BEHODLE AVTALEN: Ludvig Claeson (bildet) og FRode Gundersen i Ås SV skriver at Ås kommune ikke bør si opp avtalen med de lokale korpsene.

VIL BEHODLE AVTALEN: Ludvig Claeson (bildet) og FRode Gundersen i Ås SV skriver at Ås kommune ikke bør si opp avtalen med de lokale korpsene. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For å spare penger, gjorde Formannskapet den 13. mai et vedtak om å avvikle en ordning som har vært viktig både for de to skolekorpsene og for kulturskolen i Ås. Vedtaket viser at administrasjonen i kommunen og formannskapet umulig kan ha forstått betydningen av ordningen, ei heller hvilke konsekvenser det har å avvikle den.

Korpsavtalen har vært viktig for korpsene og kulturskolen.

Samarbeidsavtalen mellom Nordby skolekorps, Ås jente- og guttekorps og kulturskolen har som målsetting å gi korpselevene et best mulig opplæringstilbud samt langsiktighet og forutsigbarhet i opplæringen. Storbandet Big Ås Band er samarbeidstiltak mellom de to korpsene og kulturskolen.

Avtalen innebærer at korpsene selv er ansvarlig for organisering, drift og utstyr (instrumenter, stativer, uniformer m.m.). Kulturskolen gir alle medlemmene i korpset instrumentalopplæring på ordinære vilkår (inkludert elevavgift). Samarbeidsavtalen mellom korpset og Kulturskolen innebærer at kommunen støtter korpset gjennom å betale 70 % av dirigentkostnadene og har arbeidsgiveransvaret for dirigentene.

Korpsmusikantene får både individuell undervisning med lærer fra kulturskolen og samspill i korps. Det er liten tvil om at korpsavtalen har vært svært viktig for korpsene og kulturskolen i Ås. Den har også lagt til rette for en felles satsing rundt storbandet Big Ås Band og bygger ungdomsmiljø på tvers av Åsbygda.

Kulturskolen i Ås var opprinnelig en kommunal musikkskole. Senere har den blitt utvidet til andre deler av kulturområdet, men tyngdepunktet har vært musikk og en stor del av dette har vært undervisning i blåseinstrumenter – altså instrumenter en har i korps. Da samarbeidet mellom korpsene og kulturskolen tok til ble det lagt til grunn at korpsene måtte ha en rekruttering slik at de kunne fungere godt som korps. Dette har også hatt innvirkning på lærerressursene ved kulturskolen. Det er en forholdsvis stor andel av lærerressursene ved kulturskolen som er lærere på blåseinstrumenter fordi dette i mange år har vært et prioritert område.

Korpsene får nytte av instruktører og dirigent fra kulturskolen, og korpset kan bidra med ulike typer frivillig innsats. Avtalen legger altså opp til et samarbeid mellom faglighet og frivillighet som til sammen har gitt store fordeler både for korpsene, for kulturskolen og for Åsbygda.

Et slikt samarbeid mellom kulturskole og korps har vakt interesse langt utover kommunens grenser. Norges musikkorps forbund har vist stor interesse for samarbeidet mellom korps og kulturskolen i Ås. Ås har vært et eksempel som andre kommuner har ønsket å ta etter.

Oppsigelse av avtalen skaper usikkerhet for korpsene og kulturskole.

Vedtaket i formannskapet om å si opp korpsavtalen medfører at korpsene vil miste grunnlaget for å ha en lønnet dirigent. Korpsene vil ikke ha råd til å lønne dirigentene uten den støtte en får fra kommunen gjennom korpsavtalen. Dette vil være et alvorlig tilbakeslag for korpset. Situasjonen er særlig alvorlig for Ås jente og guttekorps ettersom en ikke fikk gjennomført loppemarkedet i år som er hovedinntektskilden til korpset. I tillegg vil dette skape ytterligere problemer for kulturarbeidere i Follo, med oppstykking av allerede små deltidsstillinger i enda flere og mere usikre arbeidsforhold.

Med den økonomiske situasjonen som korpsene er i er det fare for at de legges ned. Det kan også skje at de fortsetter uten at de har faglærte instruktører eller dirigent. Retorisk kan man da spørre seg: i hvilke andre fag ville man akseptere å fjerne forventningene om profesjonelle pedagogiske krefter? Kulturskolen bedriver her opplæring innenfor fagfelt som er unike for skoleslaget, og som ikke ivaretas av grunnskolen. Opplæringen bedrives i nært samarbeid med lokale lag og foreninger, og er slik vi ser det organisert på en måte som ivaretar mange viktige hensyn: faglig solid, med forankring i sivilsamfunnet, og økonomisk effektiv i det at hele korpsdriften i dag er et spleiselag mellom kommunen og korpset. Hvis kuttet gjennomføres, kan korpsene bli satt langt tilbake.

Det vil også være langt dyrere for kulturskolen å drive korps eller samspill med elever på korpsinstrumenter alene uten korpsene. Korpsene organiserer øvelser, finansierer instrumenter (betydelige summer kr 3.000-100.000 per instrument) og utstyr til elevene, seminarvirksomhet, konserter, sosiale tilstelninger, turer og mye annet.

Korpsavtalen har en gjensidig oppsigelsestid på tre år. Dette gjør at selv om Ås kommune vil si opp avtalen vil dette vedtaket ikke kunne settes i verk før om tre år. Konsekvensen blir derfor at korpsene og kulturskolen vil bruke de neste tre årene på å planlegge den tiden da en ikke har en samarbeidsavtale. Det vil kunne skape en konkurranse mellom de to skolekorpsene og kulturskolen som vil være uheldig for alle.

Kommunens politikere må ta ansvar og stoppe et vedtak som vil skape så store problemer for skolekorpsene i Ås at de vil bli lagt ned. Nåværende avtale mellom kulturskolen og Ås jente og guttekorps og Nordby skolekorps forlenges.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags