Ås kommune på ville veier: - Det som er bygget opp av demenskompetanse over 13 år er revet ned på kort tid

Av

I sitt forsøk på å spare penger startet Ås kommune en stor omorganisering av demensomsorgen.