Ås kommunes økonomi

OPTIMIST: Ordfører Ola Nordal (Ap) skriver at ser optimistisk på fremtiden, selv om Ås kommune er inne i en svært krevende situasjon.

OPTIMIST: Ordfører Ola Nordal (Ap) skriver at ser optimistisk på fremtiden, selv om Ås kommune er inne i en svært krevende situasjon. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ås kommune er inne i en økonomisk krevende periode. Det er nødvendig med fornyelse av skolebygg og omsorgsbygg for at barna våre skal få gode skoletilbud og for at syke skal få gode omsorgstjenester. Det er dyrt å bygge, og det belaster kommuneøkonomien. Derfor kan vi for tiden lese lite hyggelige overskrifter om økonomien i Ås kommune. Vi er i en anstrengt periode nå, men jeg er overbevist om at vi skal komme godt gjennom det, og at vi sammen kan fortsette å videreutvikle Ås som et godt sted å bo, jobbe og leve.

Innen helse og omsorg har et enstemmig kommunestyre vedtatt å bygge nytt senter for omsorg for demente, og å utvide Moer sykehjem. Dette var nødvendig fordi mange har måttet bo på dobbeltrom på sykehjemmet vårt, og fordi Stortinget i 2016 vedtok at innbyggere har rett på sykehjemsplass ved behov. Det er krevende for kommuneøkonomien, ikke minst fordi det har medført minst 40 nye stillinger innen omsorgssektoren. Men det er bra for alle innbyggere som trenger omsorg.


Innen skolesektoren bygger vi også i høyt tempo. Ny Solberg skole stod klar ved skolestart 2018, Rustad i 2019, og nå planlegges fornyelse av Åsgård skole, og deretter Sjøskogen. Det er bred enighet om at alle disse skolene trenger utvidelse og fornyelse. Elever og lærere hadde det svært trangt på Solberg og Rustad for nybyggene. Det eneste det har vært uenighet om er om det er hensiktsmessig å starte med å bygge noe mindre, for så å utvide igjen om noen år. Kommunestyret valgte trinnvis utbygging for Solberg, og samlet utbygging for Rustad og Åsgård.

De store byggeprosjektene er vedtatt med en forventning om at det fortsatt vil være befolkningsvekst i kommunen. I Ås har det vært sammenhengende befolkningsvekst siden annen verdenskrig. Kommunestyret har vedtatt planer for omfattende utbygging rundt Ås sentrum, på Dyster Eldor, på Solberg og Nordby/Askehaug. For å ta imot disse nye innbyggerne må det være plass i skoler og barnehager. Boligbyggingen er nå i full gang på Solberg, og den starter i nær tid på Maxbo tomta. De nye skolene er helt nødvendige for å kunne ta imot elevtallsøkningen dette vil medføre.

Jeg mener boligbyggingen og veksten vil være svært positiv for Ås. Det er stort behov for nye boliger både til unge familier og eldre. Veksten vil legge grunnlag for at handels- og kulturtilbud kan opprettholdes og videreutvikles både nord og sør i kommunen.

Akkurat nå står vi i en krevende situasjon hvor vi investerer før de økte inntektene kommer. Dette er vi klar over. Rådmannen beskrev dette svært tydelig for kommunestyret da hun la fram budsjett og handlingsplan før jul. Kommunestyret vedtok et budsjett med underskudd for 2020. Samtidig startet vi planleggingen av hvordan dette kan dreies til overskudd i planperioden. Ad hoc utvalget for økonomi har arbeidet med dette i vinter, og legger fram sin innstilling innen juni 2020. Utvalget går igjennom hvilke tiltak som kan gjennomføres i budsjett 2021 for å oppnå økonomisk balanse. Det vil danne grunnlag for budsjettprosessen til høsten.

I 2019 hadde kommunen et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Det er svært beklagelig. En stor andel av overskridelsene har gode forklaringer, og formannskapet går nå gjennom dette sammen med rådmannen. Noe skyldes økte avdrag og gjeldsnedbetaling, noe skyldes nye bemanningsnormer for skoler og barnehager og noe skyldes kostnader til nye ressurskrevende brukere av kommunale tjenester.

Vi er nå inne i et viktig arbeid for å unngå tilsvarende overskridelser i 2020 og årene framover. Mitt inntrykk er at alle våre ansatte er svært innstilt på å gå kritisk gjennom alt vi gjør, for å kunne tilby best mulig tjenester til innbyggerne i Ås innenfor de begrensede økonomiske rammene vi har. Jeg ser derfor optimistisk fram til videre samarbeid mellom folkevalgte, ansatte og innbyggerne i den videre utviklingen av Ås. Ås vil fortsatt være et godt sted å bo, jobbe og leve.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken