– Ås må bli et kortreistsamfunn, ikke et pendlersamfunn

Rødt Ås ønsker et sterkere fokus på utvikling av lokale arbeidsplasser framfor storstilt boligbygging for pendlere.