Ås har færrest unge uføre i Akershus

Av

Ferske tall viser at 36 personer mellom 18 og 29 år i Ås kommune er uføretrygdede. Andelen er langt lavere enn landsgjennomsnittet.