Lærer Simen har fått Knut som mentor: - Hverdagen er hektisk, det kan være fint å møte støtte

Av

Ås Ungdomsskole har for første gang tatt i bruk Veilederordningen i Follo. Knut Medalen er mentor og veileder for den nyutdannede læreren Simen Kjærsrud Myhrer.