Åsfolket kan få ekstra søppelkasse

I fremtiden kan husstandene i Ås kommune få en egen dunk for glass og metall.