Gå til sidens hovedinnhold

Atomreaktoren på Kjeller stenges

Artikkelen er over 2 år gammel

IFEs styre vedtar at JEEP II-reaktoren på Kjeller stenges. IFE satser videre på forskning og utvikling innen energi, digitalisering, nukleærteknologi og radiofarmasi. Stengingen har begrenset påvirkning for IFEs forskning.

ØSTLANDET:

Det skriver IFE i en pressemdelding. Se IFEs pressekonferanse om stengingen av atomreaktoren øverst i denne saken!

Kjernereaktoren ble bygd på 50-tallet for å drive forskning. I januar ble det funnet korrosjon på komponenter som er viktige for sikkerheten ved reaktoren. IFE og eksterne eksperter har analysert funnene og konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren. Noe som medfører kostnader som er høyere enn IFE kan bære.

Det er ikke brensel eller tungtvann i reaktoren, og den utgjør ikke noen fare for helse, miljø eller sikkerhet.

Videre i pressemeldingen heter det:

«Staten bidrar med finansiering til avfallshåndtering og dekommisjonering, men eventuell reparasjon og videre drift av JEEP II-reaktoren vil være IFEs ansvar, og IFE kan ikke regne med støtte fra staten til dette. IFE har ikke ressurser til selv å bære risikoen ved dette. Styret vedtok å ikke gjenoppta driften ved JEEP II-reaktoren.»

– Reaktoren på Kjeller har i over 50 år bidratt til fremragende forskning ved IFE, nasjonalt og internasjonalt. Den har bidratt til verdiskaping i form av forskning og utvikling av nye bedrifter, og utvikling av kreftmedisiner, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Steningen vil få konsekvenser for flere av de 600 ansatte:

«Stengingen av reaktoren på Kjeller vil medføre endringer i kompetansebehov og reduksjon i antall ansatte. IFE arbeider med å få avklart omfanget av nedbemanningen snarest mulig.», heter det i pressemeldingen.

IFE ser ifølge pressemeldingen likevel mange muligheter til å fortsette med forskning i verdensklasse og videreutvikle arbeidsplassene.

– Vi satser videre på forskning innen energi, digitalisering, nukleærteknologi og helse. Det er flere mulige områder for å videreføre nukleær forskning uten drift ved reaktoren. Mesteparten av IFEs forskning er ikke avhengig av reaktoren og fortsetter som før, sier Huseby.

Artikkelen oppdateres!

 

JEEP II-reaktoren

• JEEP står for “Joint Establishment Experimental Pile”.

• JEEP II-reaktoren har vært i drift siden 1967.

• Reaktoren er del av den Forskningsrådets nasjonale forskningsinfrastruktur for grunnleggende fysikkforskning og materialteknologi.

• JEEP II-reaktoren på Kjeller brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi.

• Forskningsmiljøet på Kjeller bidrar i utviklingen og bygging av det nye europeiske forskningssenteret European Spallation Source (ESS) i Lund i Sverige.

• IFE fikk fornyet konsesjon for å drive anlegget fra 1. januar 2019 for ti nye år.

Kommentarer til denne saken