Barna og de ansatte på Rustad skole har blitt sittende med svarteper på grunn av mangelfull planlegging og ting som ikke har blitt som det skal. Allerede første skoledag falt flaggstanga ned, et tegn på at alt ikke var som det skulle. Siden har vannskader ført til at gymsal og garderober måtte stenges for ombygging i lengre tid.

Elever, foreldre og skolens ledelse etterlyser bedre løsninger og mer tumleplass. Naboer i Nylenda opplever støy fra skolegården, også på ettermiddager og kvelder.

En stor utfordring med byggingen av nye Rustad skole var å få plass til dobbelt så mange elever og lærere på like stor areal som tidligere. Når mye skal inn på liten plass må det prioriteres hardt og gode lekearealer til barna bør prioriteres høyt. Ser vi på dagens skolegård er det imidlertid tydelig at flere andre ting også har fått høy prioritet. Blant annet en korttidsparkering og rikelig med plass til sykkelparkering.

Det er klokt å tilrettelegge for at elevene skal kunne sykle til skolen, men sykkelparkeringen kan løses bedre, slik at det blir mer plass til lek og utvidelse av skolehagen. Bilparkering bør vike og foreldre bør bli flinkere til å ikke kjøre barna til skolen med mindre det er strengt nødvendig.

Å tegne skolegården opp på nytt kun tre år etter at den stod ferdig burde vært unødvendig, men med dagens situasjon er det riktig å bruke ressurser på dette. De ansatte og spesielt elevene, fortjener en bedre skolegård. I løpet av de kommende årene vil elevtallet på skolen øke. Det er bedre å ta tak i problemene nå, enn når skolen blir full.