Gå til sidens hovedinnhold

Behold Kroer skole!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter hvert som de nye, flott sentrumsskolene i Ås tar form, får våre mindre bygdeskoler fornyet verdi. Kroer skole er et godt eksempel. Vi må ta vare på mangfoldet av ulike typer skoler i kommunen.

For noen barn er det best med et lite og oversiktlig læringsmiljø. I dag er det 95 elever ved Kroer skole. Ledelsen og lærerne forteller at det lille miljøet er godt for elevene. En familie flyttet fra Oslo til Ås nettopp for å komme til en mindre skole. "Jeg gikk meg bort på skolen i Oslo", hadde den betutta eleven forklart.

Uteområder og nærhet til naturen er også viktige verdier ved Kroer skole. Stadig flere får øynene opp for uteområdenes betydning i grunnskolen. Ved sentrumsskolene skvises skolegården mens bygningene vokser og elevtallet øker. Ved Kroer skole har elevene et hav av uteområde å boltre seg på. Og det er åpne jordbruksarealer og spennende skogsområder på alle kanter.

Når en barnefamilie flytter til Ås, er det opplagt at skolekretsen er viktig i familiens valg av bosted. Noen familier ønsker å bo sentralt og ha barna på en stor skole. Andre ønsker å bo mer landlig og dermed la barna få gå på en mindre skole. Det er nettopp dette mangfoldet av skoler og bomiljø vi må ta vare på i kommunen vår. Vi i Senterpartiet ønsker en hel og levende kommune. Vi ønsker ikke fortetting rundt sentrum for enhver pris. Og vi ønsker et godt skoletilbud også for de som velger å bo landlig.

Danskerud ligger geografisk midt mellom Rustad skole og Kroer skole, men i dag tilhører boligfeltet Kroer skolekrets. Vi forstår det er ulike oppfatninger blant beboerne der om hvilken skole de ønsker å sende barna til. Det er fullt forståelig. Grensa mellom disse skolekretsene skal ut på høring. Vi håper på mange innspill og god debatt.

Det har tidligere vært skapt et inntrykk av at det har vært problemer med å skaffe faglært arbeidskraft til Kroer skole. Det kan vi trygt avfeie i dag. Alle lærerne ved skolen har godkjent lærerutdanning. Å legge ned Kroer skole er som å kutte hånden av et vitalt, pedagogisk miljø.

Ås kommune er i en økonomisk alvorlig situasjon. Vi må skjære kraftig ned på kostnadene i årene framover, og vi må bremse de overdrevne investeringene. Senterpartiet går i bresjen for å få budsjettene i balanse. Så hvordan kan vi da forsvare drift av Kroer skole? Småskoler koster som regel noe mer, per elev, enn store skoler. Men la oss sette det i perspektiv: Årlig driftsbudsjett for grunnskolen i Ås er på 240 millioner kroner. I den potten ligger det omtrent 4 millioner per år for å holde Kroer skole i drift framfor å stenge den. Kroer skole krever ingen investeringer i nybygg. Den er en fullverdig skole, akkurat som den er. Senterpartiet vil beholde mangfoldet av skoler. Kommunen bør ikke starte innsparingene ved å stenge en viktig og verdifull bygdeskole.

Kommentarer til denne saken