Ber kommunen gripe inn: - Elever med dårlig nettilgang sliter med å følge undervisningen

Ikke alle elever har god nok nettilgang hjemme og bør få 4G-nett av kommunen, det mener Høyre, Venstre og KrF.