Ber kommunen sette inn trafikktiltak: – Her har et barn blitt påkjørt og drept

Beboere langs Syverudveien har bedt om trafikksikkerhetstiltak i 20 år, uten at noe har skjedd.