Ber kommunestyret gi ordføreren og formannskapet ekstra mye makt under koronakrisa

Kommunestyret kan overgi mye av sin makt til formannskapet og ordføreren så lenge krisesituasjonen vedvarer.