Ber utleiere i Ås senke husleia for studenter

Flertallet i kommunestyret vedtok en interpellasjon fra Rødt om å be utleiere som leier ut hybler og kollektiv til studenter om å senke husleia under koronakrisen.