Spørsmålet om å betale studenter for å melde flytting til Ås har vært reist. Ås kommune har de siste årene betalt studenter kr 5000 for å melde flytting til Ås. Motivet bak har vært at for hver nye innbygger i kommunen, så får Ås kommune overført titalls tusen kroner i statlige overføringer.

Det har vært reist spørsmål om dette regnestykket egentlig er korrekt, underforstått at det egentlig ikke gir Ås kommune særlig økte inntekter ved å "fiske" studenter fra andre kommuner. Det er krevende nok.

Ordningen reiser prinsipielt vanskelige spørsmål:

For det første: Pengene tas fra den kommunen som studenten flytter fra. Det betyr kanskje ikke så mye for store, folkerike kommuner, men for de små, mer marginalt bosatte kommuner (som det er flest av i Norge) kan dette ha en vesentlig negativ effekt. Skal vi hente penger fra små kommuner i Norge? Det bør utfordre oss som sosialdemokrater.

For det annet: Å få studenter til å melde flytting til Ås innebærer at de også får stemmerett i Ås. De får vesentlig innflytelse i en kommune der de fleste bare oppholder seg for en kort tid, i motsetning til alle de som er faste beboere i Ås, som bor her på "livstid" og har et mye lenger perspektiv på velferd og skatt. Det er åpenbart at dette kan føre til uheldig skisma mellom studenter og innbyggere. Det er en problemstilling vi som sosialdemokrater bør ta på alvor.

Jeg vil derfor anbefale at Arbeiderpartiet i Ås drøfter disse problemstillinger før neste års lokalvalg.

Vi bør selvfølgelig ønske alle som frivillig melder flytting til Ås hjertelig velkommen, men vi bør kanskje ikke betale folk for å flytte hit.