Konsernsjef Siraj i OBOS vil ha mindre krav fra kommune, større frihet for private utbyggere og mer penger fra staten, for å få flere og billigere boliger. Men det tar tid, kvalitet går ned og mindre til felleskapets solidariske velferd.

Flere billigere boliger får en raskere med mer buss til alle steder med husrom som kan leies ut, til fordel for leier og utleier. Men en feilaktig samferdselspolitikk har dempet busstilbudet i den tro at da tar flere toget. Men buss parallelt med tog tilfører togene flere enn de tar fra togene, når bussen stopper der toget ikke stopper. Da kan folk basere seg på kollektivtransport selv om toget ikke alltid går. For personer og samfunn er det bedre med samarbeid mellom buss og bane enn konkurranse.

Lavere pris på bolig kan en også få ved mindre profitt til utbyggere, slik som forslag om flere studentboliger med studentsamskipnadene som byggherrer. Med selvbygging reduseres prisen ved at profitten til utbyggerne og spekulanter bortfaller. Hemmelighold av business har ført til at pris på bolig har økt mer enn bygge-kostnader og lønninger. Fra 1992 til 2017 ble boligpriser i Norge 6,0 ganger så høye, mens kostnadene for bygging bare økte 2,2 ganger og lønninger 2,8, ifølge Statistisks Sentralbyrå. Det er resultatet av mindre styring av boligmarkedet og mer liberalisme for kapital.