(Siste)

Forbrukerrådet får hvert år fortvilte henvendelser fra folk som må ta regningen for dårlig utført arbeid fordi utbyggeren har gått konkurs.

– Konkurs betyr vanligvis at alle pengene er tapt for forbrukeren. Når det gjelder nyoppførte boliger, er du likevel litt sikret gjennom loven, sier forbrukerservicedirektør Ingeborg Flønes ved Forbrukerrådet.

Ifølge Bustadoppføringslova må nemlig entreprenøren stille garanti i en bank eller finansinstitusjon for å kunne oppfylle avtalen. Det gjelder også ved eventuell konkurs.

Reglen gjelder uavhengig om entreprenøren har bygget på din tomt, eller du har kjøpt et nøkkelferdig hus.

Summen forsvinner ikke i konkursboet, men er trygt forvart hos en finansinstitusjon som garanterer for pengene.

Dessverre er det ikke alltid slik at entreprenøren har stilt garanti, selv om opplysningene sier noe annet.

– Ikke betal en krone før entreprenøren kan dokumenter at han har stilt garanti, sier Ingeborg Flønes.

Det kan du gjøre med loven i hånd. Den sier at du ikke trenger å betale noe før entreprenøren kan dokumentere garantien.

Loven har forskjellige minimumskrav for forskjellig type avtaler. Garantien skal i utgangspunktet være på ti prosent før overtagelse, og så fem prosent for feil som oppstår i den fem år lange reklamasjonsperioden.

Dette gjelder når entreprenøren bygger på din tomt.

Kjøper du bygg under oppføring, slik at grunnen under huset er inkludert i kjøpesummen, trenger ikke garantien være på mer enn tre prosent av kjøpesummen for feil som oppstår før overtagelsen.

Etter overtakelse skal garantien være på fem prosent, altså det som i tilfelle hvor du eier tomta selv.

– Fem prosent av en kjøpesum på tre millioner utgjør bare 150.000 kroner, så går det galt, blir garantisummen fort for liten, sier Flønes.

– Men det er ikke noe tak på hvor høy garantien kan være, så et godt tips er å forsøke å få entreprenøren til å gi deg så god avtale som mulig. (ANB)