ÅS: Fredag holdt Statens vegvesen en kontroll på Rissletta i Ås. Blant de som ble stanset var en norsk varebil med tilhenger. Samlet tillatte totalvekt skulle vært 3500 kg.

– I slike tilfeller er det krav om løyve og kjøre- og hviletidsbestemmelser. Det vil si at det skal være montert fartsskriver i varebilen og sjåføren må bruke et personlig sjåførkort i fartsskriveren som registrerer kjøre og hviletid, sier inspektør i Statens vegvesen, Daniel Alexander Hals i en pressemelding fredag.

Inspektøren sier at sjåføren hadde i dette tilfellet en fartsskriver montert, men sjåføren verken brukte eller innehadde sjåførkort.

– Sjåføren blir anmeldt for ikke å ha brukt sjåførkort i fartsskriver og kan ikke fortsette transporten med tilhengeren før han har skaffet seg et sjåførkort, sier Hals til ØB.

Tilhengeren hadde også montert fire piggdekk som resulterte i et gebyr på 1000 kroner til fører.

– Sjåføren tok det hele med et smil og la til at han var glad for at vi var på

veien og jobben vi gjør for trafikksikkerheten.

Manglet Eu-kontroll

Ikke nok med det, ble et norsk tipp-vogntog fullastet med stein stanset i kontrollen.

Hals forklarer at lastebilen var begjært avregistrert på grunn av mangel på siste Periodisk kontroll (EU kontroll) på utslitt hengerfeste. Hengeren ble veid ca. 21 tonn.

– Slike trafikkfarlige kjøretøy er svært viktig å få ut av trafikken. Lastebilen fikk bruksforbud og lastebilen mistet kjennemerkene til hengerfeste er utbedret.

Badeturen kostet Steinar 660 kroner – for mange andre ble det dyrere

Overlast

En varebil med skappåbygg ble stanset i kontrollen.

– Varebilen var overlastet, og ved den tekniske delen av kontrollen ble det avdekket at skappåbygget hadde mangelfull innfesting til varebilens ramme. Dette har vært forsøkt utbedret med å stroppe skappåbygget til varebilens ramme. Bruksforbud inntil kjøretøyet er lastet ned til lovlig vekt og bruksforbud med teknisk mangel på skapets innfestning til ramme.

Inspektøren forklarer at flere av kontrollene resulterte i mangelfulle dokumenter. Det var også ett tilfelle der en sjåførlærling for godstransport ikke hadde medbragt lærlingkontrakt.

– Dette er påbudt etter hjemmel i lov og resulterer i bruksforbud og advarsel. En slik lærlingkontrakt erstatter kravet om yrkessjåførbevis for lærlingen.

Statens vegvesen har kontroller langs vei for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Alle skal komme trygt frem på norske veier. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkessjåførenes arbeidsvilkår, understreker inspektøren.

Ny forskning om mobilbruk bak rattet: – De prøver å lure oss