(Østlandets Blad) Trond Simarud er stolt over prestisjeprosjektet Simarud Electronic er involvert i. Langhus-firmaet har utviklet fremskutte enheter, brannbiler som kommer fort til brannstedet. Dette er fremtidens brannbiler; små og raske som kommer seg fort frem i trafikken.