Anna Solberg har den 3/1-2019 et leserinnlegg om Kroer skole, der «høyrekreftene» i FrP og Høyre får gjennomgå. La meg understreke at det for FrP ikke er et mål i seg selv å legge ned Kroer skole, men derimot er det et mål å sørge for best mulig undervisning for ALLE barn i Ås.

Skolebudsjettet i Ås kommune er ikke en Sareptas krukke der det å bruke 5 millioner kroner på å opprettholde Kroer skole ikke får noen konsekvenser. Det blir ganske enkelt 5 millioner kroner mindre til de andre skolene i Ås.

- La Kroer skole være i fred!

Ser man på det vedtatte budsjett for 2019, så har Ap, Sp, MDG, SV, V, KrF og R finansiert Kroer skole ved bl.a. å kutte i bevilgningene til spesialundervisning i skolen. Det rammer de aller svakeste elevene, og det kunne ikke FrP være med på.

At Ap, Sp, MDG, SV, V, KrF og R valgte å gå imot den faglige vurderingen fra rådmann, skolesjef og Undervisningsforbundet i Ås har forhåpentligvis ikke noe med at det er valgår i 2019.