Bryr politikerne i Ås seg ikke om egne innbyggere?

Av