Kraftig vekst og kompakt utbygging både i Oslo i 1880-årene og i Ås i 2020- årene. Boligutbyggere som «Gråbein» i Oslo i 1880 ble rike slik som utbyggere i Ås i 2020. Det ble i Oslo og blir i Ås spekulert i boliger som derfor blir dyrere enn bygge kostnadene tilsier. Mye bygging medvirket til krise i Oslo med nedgang i folketallet fra 1900 til 1905 til tross for flere fødte enn døde. 10% av boligene stod tomme og noen ble leid ut gratis for ikke å forfalle. I Ås har forretningslokaler stått tomme lenge. Hvem eier og får tap når priser på lokaler og boliger synker? I Oslo gikk flere banker konkurs fra 1900 til 1905. I Ås kommune har infrastrukturkostnader (vei, vann, kloakk, skoler) blitt så høye at sykehjemsplasser står tomme og andre velferdstiltak trappes ned.

Karré i Oslo bedre enn blokk på Ås. Utbygging i Oslo på 1880-tallet var konsentrert bebyggelse lagt i firkant (karré) med innvendige gårdsrom. Det gav halvprivate, trygge områder med et bedre sosialt og mikroklimatisk klima enn kompakt bebyggelse med frittstående blokker i Ås sentrum. Bygging I Oslo i 1880- årene og i Ås 2020 er om lag like kompakt og høy og derfor lite grønt og lite sol.

Mangel på sol og grønt i 1880 bebyggelsen i Oslo førte til at en i 1920-årene bygde områder som Torshov og på 1960-tallet drabantbyer som Lambertseter. Begge ganger mindre kompakt utbygging enn på Ås i 2020-årene. I Oslo var det åpenbart at en så kompakt bebyggelse var dårlig for folk flest. I tillegg til utflytting fra kompakte byområder ble det behov for oppgradering, både Oslo, Bergen og Trondheim. Derfor prosjektet «By forbedring i de tre største byene» fra 1979 til 1983, hvor jeg deltok for Samferdselsdepartementet. Bygårder inne i karré-bebyggelse ble revet, fasader pusset opp og grønne gatetun etablert. Områder som Grünerløkka gikk fra å være slitne til å bli attraktive. Dagens kompakte utbygging i Ås sentrum er et enda større feilgrep enn utbyggingen i Oslo på 1880-tallet. Men det kan tenkes at vi for Ås sentrum får en liknende utvikling av den i Oslo fra 1920-tallet og frem til i dag.