Dag Nestegard (SV) ber kommuneoverlegen i Ås om en redegjørelse for korona-situasjonen

Dag Nestegard (SV) er skuffet over at kommuneoverlegen ikke orienterte formannskapet om korona-situasjonen i Ås onsdag kveld.