Hvorfor redusere den poltiske innflytelsen i Ås kommune?

NEI TIL SAMMENSLÅING AV UTVALG: Gruppeleder Marianne Røed og ordførerkandidat Odd Vangen i Ås Senterparti.

NEI TIL SAMMENSLÅING AV UTVALG: Gruppeleder Marianne Røed og ordførerkandidat Odd Vangen i Ås Senterparti. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI Arbeiderpartiets budsjett for 2019, som ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2018 (sak 91/18), var et av innsparingstiltakene tiltakene som ble vedtatt, å slå sammen hovedutvalgene for oppvekst og kultur (HOK) og helse og sosial (HHS). Dette var et av tiltakene AP (med støtte av KrF) måtte foreslå for å få et budsjett i balanse. Nå følger administrasjonen opp gjennom å fremme sak for de folkevalgte om sammenslåing av disse to hovedutvalgene. Senterpartiet ser det som en svekkelse av de folkevalgtes posisjon i kommunene, og vil sterkt anbefale kommunestyret om å gå imot forslaget

Dette fordi de to hovedutvalgene dekker svært ulike deler av kommunenes virksomhet, og vi trenger folkevalgte representanter som ikke bare er generalister, men hvor noen skaffer seg spesialkunnskap og har et spesielt politisk ansvar for viktige virksomhetsoppgaver. HOK har i dag oppgaver og ansvar for 11 viktige fagområder, fra skole, barnehager og kulturskole til bibliotek, kulturformidling og frivillighet. HHS har oppgaver og ansvar for 8 viktige fagområder, fra eldreomsorg og barnevern til flyktninger og frivillighetssentralen.

Dette er i begge hovedutvalgene store tunge saksområder vi i SP ser det som viktig å ha politikere som har god kjennskap til saksområdene. Men en sammenslåing av tunge fagområder, blir etter hvert hovedutvalgene overflødige. Dette er en utvikling vi vil gå sterkt imot.

Ås kommune har nylig gjennomgått en administrativ omorganisering med formål effektivisering. Senterpartiet har hele tiden sagt at den administrative endringen ikke nødvendigvis må følges av endring/sammenslåing av hovedutvalgene. SP ønsker flere og ikke færre politiske utvalg i kommunen. Bare slik kan vi sikre lokaldemokratiet og ta vårt ansvar som folkevalgte.

Det hevdes at det er få saker i enkelte av hovedutvalgene. Dette betyr, etter SP sitt syn, ikke at utvalgene bør reduseres, med mindre politisk innflytelse som resultat. SP ønsker heller at flere saker tas til hovedutvalgene, inkludert flere drøftings- og orienteringssaker, slik at administrasjonen kan få med seg flere «politiske synspunkt» inn i sin videre behandling av sakene.

SP håper at ikke Arbeiderpartiets forslag, som skyldes deres behov for å få SITT budsjett i balanse, fører til en redusert politisk innflytelse på driften av Ås kommune.

Marianne Røed og Odd Vangen

Gruppeleder Ås SP - ordførerkandidat Ås SP

Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags