Ås kommune umyndiggjort?

I Ås kommune underviser hver lærer i grunnskolen i gjennomsnitt 19 elever. 407 kommuner i Norge har færre elever per lærer.

I Ås kommune underviser hver lærer i grunnskolen i gjennomsnitt 19 elever. 407 kommuner i Norge har færre elever per lærer. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATTBåde Ås Avis og ØB har viet utviklingen i Ås stor oppmerksomhet.

Planprogram for Ås sentralområde fra 2015 skal nå følges opp. ”Ås er i vekst, og med det står også utfordringer i kø”, står det i forordet.

Utredninger er derfor nyttig. Den nyeste heter ”Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted”, og var satt bort til Asplan Viak AS. Med bilagene utgjør utredningen hele 120 sider. Norconsult har laget en ”studie” om et mulig nytt vei- og gatenett for ”Det nye Ås sentrum”.

Fra tidligere har Ås vært vertskap for en av verdens største arkitekt- og plankonkurranser, ”Europan”, som blir sett på som godt grunnlag for sentrumsutviklingen. Den 15. mars i år hadde kommunestyret ”Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020” til behandling. En av begrunnelsene for prosjektet var den store veksten, og det ”å være en vekstkommune er krevende”.

Som man forstår, har planleggerne og politikerne i Ås litt av hvert å sette seg inn i; og mene noe om. Det koster! I kommunens budsjett- og regnskapssystem er det en oversikt som heter ”Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon”. For 2016 var disse tjenestene bokført til ca. 200 millioner kroner, nær en sjettedel av hele kommunebudsjettet.

Utredninger utgjør noe av dette.

Det er selvsagt at kommunen for enkelte saksområder må ty til hjelp utenfra. Da er det viktig at oppdraget rådgiverne får, er fundert i overordnede planer og folks ønsker for kommunens utvikling. Forankring viktig. I forordet til ”Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted” heter det at ”arbeidet er forankret i

Planprogram for Ås sentralområde”. Der heter det bl.a.: ”Det skal være retningsgivende for den framtidige veksten i Ås tettsted.

Det skal utvikles til et sentralt knutepunkt i regionen, knytte tettstedet tettere sammen med NMBU, og sørge for at Ås utvikles i retning av et bærekraftig og kompakt tettsted med både urbane og rurale kvaliteter.”

Utviklingen skal også forankres i Regionplanen for Oslo og Akershus. Formålet for denne planen er ikke mindre enn at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Her er det en forventet befolkningsvekst på nær 40 prosent de nærmeste 15 årene, og med Ås som ”den sterkest voksende kommunen i regionen” (SSB). Sentralt i planen er at Ås skal utvikles til en ”regionby”.

Kommunen ønsker innspill fra politikerne, og sikkert også fra allmuen. Derfor foreslår jeg at Ås kommune slutter å la seg diktere av SSBs framskriving av befolkningsprognoser eller Regionplanens stormannsgalskap, og at Ås skal bli en regionby.

Arne Ellingsberg

Hvor? I første omgang ser Asplan Viak det som sin oppgave å utvikle strategier for utbygging av inntil 5000 boliger innenfor ”et definert område”, nemlig Syd/Vest. Alternativet innebærer byutvikling i aksen Moer/Søråsteigen – Sentrum – Kaja nord – NMBU; i prioritert rekkefølge.

Hva så? I Ås Avis 13. juli har plansjef i kommunen, Ellen Grepperud, en skikkelig orientering om prosjektet, og hun forstår at felt med eneboliger som må vike for rekkehus og blokker, vil kunne bli et betent tema. ”Vi vil se på kommunens rolle for å dempe konfliktnivået”, sier hun. Hvordan?

Forslag. Kommunen ønsker innspill fra politikerne, og sikkert også fra allmuen. Derfor foreslår jeg at Ås kommune slutter å la seg diktere av SSBs framskriving av befolkningsprognoser eller Regionplanens stormannsgalskap, og at Ås skal bli en regionby.

La oss selv bestemme. Det er det demokrati betyr!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags