Utviklingen i Ås sentralområde

Visjoner for Ås: Asplan Viak sine skisser.

Visjoner for Ås: Asplan Viak sine skisser. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Debatt Kommunalt selvstyre. Dette ble diskutert og avgjort i Stortinget 31.03.16. Grunnlovens § 49 annet ledd lyder: ”Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender.” I Kommune- og moderniseringsdepartementets (KMDs) pressemelding skriver Jan Tore Sanner: ” En historisk dag for lokaldemokratiet. Vi ønsker levende lokalsamfunn over hele landet. Da må disse utvikles av dem som bor og kjenner lokale muligheter og utfordringer. Derfor er det lokale selvstyre viktig.”

Utgangpunktet for denne utviklingen av Ås sentralområde bør derfor først og fremst være den gjeldende Kommuneplan 2015-2027, Samfunnsdel, vedtatt 02.09.2015 og Arealdel, vedtatt 03.02.2016 (godkjent i KMD des. 2016). Her er befolkningsvekst og lokalisering viktig.

I Kommuneplanen står det: ”Befolkningsveksten må tilpasses tjenestetilbudet, og ny bebyggelse må lokaliseres i tilknytning til etablerte tettsteder med god kollektivdekning. I tillegg til tog er buss en viktig del av kollektivtilbudet i Ås, og det skal tilrettelegges for ny bebyggelse langs bussaksene”. Som kjent har kommunen flere slike boligområder; flere også med i kommunens boligprogram.

Ordfører Johan Alnes gir i Kommuneplanens Forord (02.09.15) følgende fornuftige råd: ”Planen skal sikre en forutsigbar og framtidsrettet samfunnsutvikling, og skal sørge for en balanse mellom befolkningsvekst, arealutvikling og kommunens evne til å yte gode tjenester.”

Miljø, mangfold, muligheter. Dette er kommunens visjon og hovedsatsingsområder. Innen 2027 skal Ås være 1: en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk, 2: en inkluderende og mangfoldig kommune, og 3: et kunnskaps- og kultursenter i regionen. I følge Grunnloven og Kommunal- og moderniseringsministeren bør denne utviklingen styres av dem som bor og kjenner lokale muligheter og utfordringer; altså av oss i Ås, ved Kommunestyret.

I kommunens boligprogram (2016) fram til 2030 er boligbyggingen (vel 5000) fordelt på skolekretsene. Åsgård skolekrets er tildelt omtrent 2700 av boligveksten. Da hører Dyster Eldor (800) med i Åsgård skolekrets.

Resten av kommunens vedtatte boligvekst på vel 5000 i alt, dvs. ca. 1900 boliger, er fordelt på de ulike ”fortettingsstrategier” for boligvekst i Ås sentralområde som Asplan Viak har utredet/foreslått: Strategi 1 – Syd/Vest 4428 boliger. Strategi 2 – Nord/Vest 4395 boliger. Strategi 3 – Syd/Øst 3849 boliger. Strategi 4 – ”Kjente prosjekter” 2793 boliger.

Kommunens vedtatte boligvekst i Ås sentralområde fram til 2030 er som nevnt på ca. 1900 boliger. Da er ikke nybygg av studentboliger på Kajaområdet (ca. 900?) medregnet. ”Kjente prosjekter” omfatter Skogveien/Utveien, Europan/Sentrum, Maxbotomta, Moerjordet, Langbakken vest/sør og Åsmåsan.

Sammenlagt vil altså den vedtatte boligvekst fram til 2030; ca. 1900 i Ås sentralområde og ca. 900? studentboliger på Kaja, bli noenlunde det ”Kjente prosjekter” innebærer, altså nær 2800 nye boliger. Derfor bør dette alternativet velges. Da unngår man krav om rasering av trivelige eneboligfelt, eller særlig nedbygging av dyrka mark.

Asplan Viaks utredninger er likevel ikke bortkastet. Både ”Dimensjoneringsgrunlag for fortettingsstrategier for Ås tettsted” og ”Den kulturhistoriske stedsanalysen inkludert grønnstruktur”; og også de andre 4 utredningene bidrar til nyttig kunnskap for langsiktig og framtidig planlegging av utviklingen i Ås sentralområde.

Konklusjon. Kommunestyret bør, når det gjelder utviklingen av Ås sentralområde, ikke la seg styre av overordnede myndigheter, eller sterke boligutbyggingskrefter. Det gjelder befolkningsvekst/boligvekst så vel som hvor og hvordan folk i kommunen skal bo. Ås kommune ved Kommunestyret har folket med seg i støtten til Grunnloven om kommunalt selvstyre, særlig i en sak hvor trivsel og trygghet for framtida står på spill!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken