Fortetting av Ås sentrum

Aase Waudahl Ottesen

Aase Waudahl Ottesen Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattI juli, i fellesferien gikk plansjef Grepperud ut i lokalavisene med en større utredning og stor illustrasjon vedr. sentrumsfortetting her i kommunen, med foreslått utbygging på Nordre Moer, på Kaja og ved krysset Sentralveien/Langbakken - et planforslag utført av Asplan Viak. En plan som Grepperud håper skal gå igjennom uten store konflikter.

En vidtrekkende plan, og hun ber om innspill fra politikerne. Hva med innspill fra den vanlige Åsboer, det er minst like viktig. Nå bør folk være våkne for hva dette vil bety, og ikke minst: si ifra!  Grepperud sier bl.a. «På Søråsteigen og Kaja vil felt med eneboliger måtte vike for rekkehus og blokker.» Det er ikke slik vi vil ha det.

Vi ikke hørt så mye fra politikerne, men Fredrik Ystehede kom raskt ut med et tilsvar i avisene om at Ås kommune med denne planen skremmer innbyggerne. Her legges jo fram en stor utredning om en  blokkutbygging som ikke bare vil rasere mange eksisterende boliger - men Ystehede mener at det også har vært snakk om stenging av visse veier i sentrum. Fredrik Ystehede ber om et svar på hvorfor denne voldsomme veksten er nødvendig?  ¨

Kan ikke se at kommunen har kommet med noe svar, og vi er mange med deg, Fredrik som ønsker oss et svar her, takk for at du spurte.

Vi i Ås er en landkommune, og jeg tror vel ikke folk i sentrumsområdet heller stort sett ønsker det slik som denne planen legger opp til. Vi vil ikke at Ås skal bli en ny drabantby for Oslo hvor trivelige boligområder skal byttes ut med store boligblokker - med 5000 nye leiligheter som det er snakk om her. Hvem skal bestemme dette om ikke Ås selv, er Ås kommune umyndiggjort? Er det bare Høyres Sanner og NLH`s Nina Solli som skal bestemme hvordan hovedstadens nær-kommuner skal være i fremtiden?    

Vi i Ås er en landkommune, og jeg tror vel ikke folk i sentrumsområdet heller stort sett ønsker det slik som denne planen legger opp til.

Aase Weydahl-Ottesen

Oslo bør begynne å se litt innenfor egne grenser med sin utbygging, og kanskje heller se litt på den «kunstige» markagrensen som i hovedsak har ligget der siden 1926. Den ble lagt der etter at Kristiania i 1925 gikk over til igjen å hete Oslo, og ligger der i dag bare med noen få justeringer. Det er tross alt en vesensforskjell på hovedstadens folketall den gang og i dag - Mon tro om alle vet at sentrum i hovedstaden ligger langt inne «i Nordmarka»?

Så hvorfor skal deler av ny boligbebyggelse som Oslo trenger presses ut Akershusområdet?                                             

Når det gjelder Ås sentrum er jeg enig i at Universitetsområdet og sentrum bør knyttes bedre sammen, i planen foreslås en utbygging og fortetting på nordre Kaja for dette formålet. For å spare området her for rasering tar jeg opp igjen mitt tidligere forslag om å skape en korridor mellom NMBU fra Storebrand bort til Åsgård hvor det her kanskje kunne bli kurshotell, kanskje badeland etc., begge deler er det ønske om i Ås - men ingen blokker!  Slik kunne man få et naturlig og sammen-hengende lite felt mellom Campus og sentrum. Og - da kan kanskje kan hele resten av Søråsjordet få lov til å bestå, for med slike tanker som kommer fra hovedstadens folk vet vi ikke hvor lenge jordet får ligge der, når alt helst skal bygges helt opptil stasjonen.

I tillegg til fortettingsplanen har vi hørt at det er tenkt å stenge enkelte veier i sentrum for allmenn trafikk. Tror plansjefen at alle disse som skal bo her ikke kommer til å ha bil? Er det slik at man tror at alle disse + sentrumsboere i dag bare skal gå eller sykle i eller til sentrum?  Synes Ås kommune bør tenke seg litt om og ikke etterligne Ski, der har sågar Storsenteret problemer med at Skifolk nå reiser ut av kommunen og gjerne til Vinterbro for å handle p.g.a. stengte veier og kødannelser både i og utenfor sentrum. Vi har butikker her i Ås som er avhengige av kunder ikke bare fra sentrum.                                                                                                                               La oss nå får høre hva

Åspolitikerne mener – kom med utspill i avisene så alle kan få se, ikke bare gå ut på Facebook – det er et stort ansvar dere har.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags