Hvem skal styre befolkningsveksten i Ås?

Kontroversielt: Skisser som viser hvordan mulig fortetting av Ås sentrum kan se ut i fremtiden har vekket sterke følelser hos mange. Illustrasjon: Asplan Viak

Kontroversielt: Skisser som viser hvordan mulig fortetting av Ås sentrum kan se ut i fremtiden har vekket sterke følelser hos mange. Illustrasjon: Asplan Viak

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt”Vekst krever gode planer” er overskriften på ordfører Ola Nordals debattinnlegg i Ås Avis den 17. august 2017. Det gjelder befolkningsvekst. Jeg er enig i at denne veksten krever gode planer, men hvem skal styre den, og hvordan?

LES OGSÅ: Ås sentrumsplan

Disse spørsmålene må man kunne stille etter avisoppslagene om Asplan Viaks ”fortettingsstrategier for Ås sentralområde”, med opp til 5000 nye boliger, stort sett i rekkehus og blokker.

Nordal viser til at vi er bundet av både Regjeringen og Regionplanen for Oslo og Akershus om bygging i knutepunkter, da helst ved jernbane. Det er flott hvordan Ås har utfordret deres ”knutepunktfilosofi”. Men gi ikke opp! Det er snart valg, og da kan mye repareres!

Det forventes også at Ås skal bli en ”regionby” og en befolkningsvekst på nær 40 prosent de nærmeste 15 årene, og med Ås som ”den sterkest voksende kommunen i regionen”. Altså en årlig vekst på nær tre prosent mot to prosent, som er kommunens ønske for 2015-2019.

Regionplanen var til behandling i kommunestyret den 15. februar 2015 for ”uttalelse”. Kommunestyret gikk enstemmig imot planens forslag om at minimum 90 prosent av boligbyggingen i Ås skal skje i Ås sentrum og i grenseområdet mot Ski.

I gjeldende kommuneplan (2015-2027) står det: ”Befolkningsveksten må tilpasses tjenestetilbudet, og ny bebyggelse må lokaliseres i tilknytning til etablerte tettsteder med god kollektivdekning. I tillegg til tog, er buss en viktig del av kollektivtilbudet i Ås, og det skal tilrettelegges for ny bebyggelse langs bussaksene”. Ås har flere slike etablerte og mulige fremtidige og trivelige tettsteder; både i Vestbygda, Nordby og Kroer.

Kommunens boligprogram fram til 2030 ble vedtatt i kommunestyret 2. februar 2016 og godkjent av KMD. I planen er boligbyggingen (5000) fordelt på skolekretsene. Arealer som hører til Åsgård skolekrets, er ”tildelt” omtrent halvparten av boligveksten i kommunen. Da hører både Dyster Eldor (800) og Åsmåsan (550) med i Åsgård skolekrets. Resten blir ca. 1200, fordelt til det som Asplan Viak kaller ”Strategi 1 Syd/Vest”: Moer/Søråsteigen, Sentrum, Kaja nord og NMBU.

Hvordan kan så Asplan Viak komme med et forslag om 5000 nye boliger her?

Jeg vil også minne om kommunestyremøtet den 15. mars i år da ”Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020” ble behandlet. Begrunnelsen for saken fra rådmannen var først og fremst stor vekst, og at det ”å være en vekstkommune er krevende”. I Ås Avis den 17. august advarer kommunens økonomisjef om at det er dyrt å vokse. ”Ås kommune må de neste årene ta opp store lån for å bygge ut skole- og omsorgstilbud”, sier han.

Problemet kan etter mitt syn deles i to spørsmål: Hvor stor skal befolkningsveksten være, og hvem skal bestemme befolkningsveksten? Svaret er: Ås kommunes befolkning; det er det som kalles demokrati. Det må både politikerne og kommuneadministrasjonen holde seg til!

Det er også grunn til å minne om kommunens tidligere visjon: ”Ås er mulighetenes kommune, der livskvalitet i hverdagen skal stå i sentrum!” Jeg har inntrykk av at beboerne i nåværende Ås sentralområde trives! Det er riktig at vekst krever gode planer. Men planer må også være fundert i virkeligheten og ikke i politiske utspill ovenfra.

Tidligere ordfører Johan Alnes, etterlot seg en politisk visdom: ”Et vedtak gjelder til et nytt.” Med en ny regjering vil de tidligere ”overformynderne” måtte vike, og deres ”postulater” likeså.

”God planlegging gir oss mulighet for å gjøre Ås bedre”, sier Nordal. Det er nok alle enig i, men ”hastverk er lastverk”. Med fire andre strategier fra Asplan Viak haster det ikke.

Når både ordføreren og plansjefen ber om innspill til den videre prosess, er den i følge mange fornuftige debattinnlegg i avisene allerede godt i gang.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags