Om tettstedsutvikling i Ås

Visjoner for Ås: Asplan Viak sine skisser. Foto: Asplan Viak

Visjoner for Ås: Asplan Viak sine skisser. Foto: Asplan Viak Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattDen senere tid har det vært mye usikkerhet og rykter omkring tettstedsutviklingen i Ås.

I 2015 ble planprogrammet for «Områdereguleringen av Ås sentrum» vedtatt i Kommunestyret. Her stipuleres det at det skal utarbeides flere grunnlagsanalyser, bl.a en Fortettingsanalysen og en Gateplan, men også Kulturhistorisk stedsanalyse, Naturverdier og en Overvannsanalyse.

I retrospekt hadde det kanskje vært smart å benevne denne delen av forarbeidet til «Områdereguleringen av Ås sentrum» for noe litt mer sexy enn «Planprogram for Områdereguleringen av Ås sentrum». «Fremtidens Ås» eller noe lignende. Grunnlagsanalysene vil lede frem til bestillingen som vil ligge til grunn for «Områdereguleringen av Ås sentrum».

I mellomtiden har er «Regional plan for Areal og Transport» vedtatt av Akershus Fylkesting (av alle partier unntatt FrP). Denne planen, som aldri er vedtatt i Ås kommunestyre, bestemmer at 90% av alle boliger som bygges i Ås kommune skal bygges nærmere en jernbanestasjon enn ca 2 km, og den utpeker dessuten Ås til regional by. Det er kun tog som er akseptabel offentlig kommunikasjon – buss er ikke ansett å være godt nok. Sammen med SSBs befolkningsprognose på 40-60% vekst på 15-25 år, og ønsket om å spare matjord, legger dette noen svært snevre rammer for fremtidens Ås.

Fortettingsanalysen utført av Asplan Viak besvarer spørsmålet «Hvordan blir Ås dersom det skal bygges 5000 nye boliger innenfor ca 2 km fra stasjonen». Man kan like eller ikke like resultatet, men de har besvart det spørsmålet de ble stilt.

Kanskje burde Kommunestyret vedta at Ås kommune kan klare 5000 boliger, men kun dersom 2-km grensen oppheves og vi også får mulighet til f.eks. å bygge i Nordby.

Kjetil Barfelt, leder for Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM)

I et forsøk på å informere ble Fortettingsanalysen og Gateplanen lagt ut på kommunens hjemmesider før sommeren, og i etterpåklokskapens klare lys burde det kanskje vært forklart bedre hva Fortettingsanalysen og Gateplanen egentlig er ment å være. Og hva det ikke var.

Det er akkurat der vi er i dag.

Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM) har vedtatt og legge ut både Fortettingsanalysen og Gateplanen på offentlig høring/medvirkning, ganske enkelt fordi HTM ønsker innbyggernes medvirkning i en sak der konsekvensene av vedtakene blir store. Møte blir arrangert den 21/9-17, og det vil deretter være mulig å komme med skriftlige kommentarer/forslag til planene. Deretter vil HTM behandle både Fortettingsanalysen (hvor stor vekst er ønskelig?) og Gateplanen (hvordan løser vi trafikk og kommunikasjon?) før disse vedtas i Kommunestyret. Når dette er klart skal selve Områdereguleringen av Ås sentrum utarbeides, også den med høring/medvirkning.

Debatten omkring Fortettingsanalysen har vært stor, men det er opp til Kommunestyret å vedta om det er mulig og ønskelig med 5000, 3000, 2000 eller bare 500 nye boenheter, og det vedtaket vil være avgjørende for Områdereguleringen av Ås sentrum.

Kanskje ville det være smart av Kommunestyret å melde tilbake til Fylkesting og Fylkesmann at vi ikke ser noen mulighet for 5000 boliger under de helt urimelige forutsetningene som ligger i den Regionale planen. Anslagsvis 5000 nye boliger innenfor 2 km vil medføre en tredobling av antall boliger, noe som er helt urealistisk. Kanskje burde Kommunestyret vedta at Ås kommune kan klare 5000 boliger, men kun dersom 2-km grensen oppheves og vi også får mulighet til f.eks å bygge i Nordby. Det er lett å glemme at over 1/3 av befolkningen i Ås kommune allerede bor i Nordby og at offentlig kommunikasjon og servicetilbud i Nordby er minst like gode som i Ås sentrum.

Samtidig kommer SiÅs byggeplaner på 1000 boenheter i Skogveien. Det er ikke tvil om at dette er mange boenheter, men det er faktisk færre enn det er på Pentagon. Hele poenget med en konsekvensutredning er å vise hvilke konsekvenser en foreslått utbygging vil få – la oss derfor ikke male en viss mann på veggen før utredningen er ferdig.

Medlemmene i HTM er meget klar over konsekvensene av de kommende vedtakene (Fortetting, Gateplan og studentboliger), og det er nettopp derfor HTM enstemmig valgte å utsette Fortettingsplanen og Gateplanen til etter at det er avhold høring og det har vært mulig å medvirke. Det vil bli rikelig med mulighet til å få frem sine synspunkter – nå først på informasjonsmøtet den 21/9-17. Møt opp!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags