Åsgård – det er lov å tenke seg om

MENINGER OM ÅSGÅRD SKOLE: Dag H. Nestegard, gruppeleder for Ås SV

MENINGER OM ÅSGÅRD SKOLE: Dag H. Nestegard, gruppeleder for Ås SV Foto:

Av
DEL

MeningerDebatten om nye Åsgård går høyt om dagen, og det er sannelig ikke lett å henge med på de mange innfallsvinklene. Å bygge skole er komplisert. Samtidig vil vi det beste for barna.

Flertallet i formannskapet vil ha en 4-parallell til nesten 400 millioner. Men mange av oss er urolige for hva et slikt låneopptak vil bety for det politiske handlingsrommet lokalt, og penger til alle de andre sakene vi helst skulle ha brukt noen kroner på i Ås.

Etter at kommunestyret høsten 2019 vedtok å bygge ny 4-parallell på Åsgård slik at barna kan ta i bruk den nye skolen i 2022/23, er det kommet nye momenter i saken.

Skissene som har kommet på bordet etter nyttår representerer helt nye visualiseringer få har sett før. At slike skisser skaper debatt er ikke det minste rart. Engasjement er bra. SV er heller ikke alene om å mene at utearealene for barna på den nye skolen blir i minste laget. Finnes det da andre måter å gjøre dette på uten at vi taper styringsfart? Kan vi bygge høyere for å frigjøre større uteområder på bakkeplan?

Ås har anstrengt økonomi

Så er det økonomien, som i utgangspunktet er dårlig. I januar kom rådmannen med nye tall som viser at underskuddet for 2019 nærmer seg 40 millioner. Dette er dramatisk, og det betyr at tida er inne for å ta en fot i bakken. Selv om få vil forsinke utbyggingsplanen på Åsgård, finnes det andre prisverdige prosjekt og tiltak i Ås som også fortjener oppmerksomhet og penger.

Derfor går SV nå kritisk gjennom tallene fram mot kommunestyret 12. februar. Og vi ser på framskrivingen av befolkningsutviklingen for å få et klarere bilde av den økonomiske situasjonen. Å ta unødvendige sjanser med kommuneøkonomien er ikke ansvarlig politikk.

Dersom dette går riktig ille kan Ås havne på Robek som betyr at kommunen blir satt under administrasjon av Kommunaldepartementet til økonomien er friskmeldt. Havner vi der kan vi glemme lokal sjølråderett, og penger til andre gode formål som ikke er lovpålagte men likevel nødvendige, slik som kulturskole og bibliotek.

Det ser ut til å gå et generasjonsskifte gjennom dagens kommunestyre. På den ene siden har vi de som stemte for 4-parallell i september 2019, og føler seg forpliktet til å stå på dette vedtaket, som jo er en ærlig sak.

Så er det flere av de ferske folkevalgte i samme forsamling, som mener at den negative økonomiske utviklingen rådmannen rapporterer om bør tillegges større vekt, eller i alle fall tas opp til seriøs vurdering med tilhørende debatt. Slik uenighet er ikke uvanlig i norsk politikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags