Ny gang- og sykkelvei mellom Ås og Holstad: Til glede for innbyggere og pendlere

Solveig Schytz (V)Leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus, førstekandidat for Viken Venstre

Solveig Schytz (V)Leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus, førstekandidat for Viken Venstre Foto:

Av
DEL

MeningerI slutten av juni ble det endelig landet enighet om byvekstavtalen for Oslo og Akershus. Byvekstavtalen er en avtale mellom staten, Oslo, Akershus, Bærum, Oppegård og Skedsmo kommuner, og slår fast blant annet at staten skal bidra med 50% av kostnadene til bygging av Fornebubanen og ny sentrumstunnell for t-banen, i tillegg til en rekke investeringer i jernbane og veiprosjekter.

Oslopakke 3 er en del av avtalen og avtalen binder staten til å bidra med oppfølging av regional plan for areal og transport i i Oslo og Akershus, både med investeringsmidler, driftstilskudd (belønningsmidler) til kollektivtrafikk og ved lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Det som har fått mindre oppmerksomhet i media er de mange mindre prosjektene som også ligger inne i avtalen. For Ås sin del gjelder det statlig finansiering av ny sykkelvei mellom Ås sentrum og Holstad,  og ny bru ved Ås stasjon med universell utforming.  Det har vært tverrpolitisk enighet og ønske om å få på plass gang- og sykkelveien lenge, men det har ikke vært enkelt å finne pengene. Når det er staten som finansierer den så er det fordi den er en manglende lenke i det (ikke helt sammenhengende ) regionale sykkelveinettet, og dermed et statlig ansvar. 

Å få en flat og lett tilgjengelig sykkelvei fra Ås sentrum til Holstad med god kobling mot eksisterende sykkelveier mot Ski og Nordby vil bety mye ikke bare for innbyggerne i Ås kommune men for hele Follo. Fast dekke på veien og lys gjør at flere kan gå og sykle her større deler av året enn det man kan på anleggsveien/ turveien som er der i dag. 

Jeg håper at en oppgradering av denne vegen også vil føre til at flere bruker den som turvei i hverdagen; for å luften hunden eller naboen, og at den vil gjøre nye turområder tilgjengelig også for rullestol og rullator.  Statens vegvesen anslår at den vil koste 80 millioner kroner.

Jeg beklager å ha bidratt til  misforståelse om at kostnadsoverslaget er 130 millioner ved å ha feillest tabellen i byvekstavtalen for Ås avis før sommeren og håper på tilgivelse for å det. Dette avstedkom en debatt i Ås avis og på sosiale medier om hva som er rimelig pris for bygging av en sykkelveg og hvor høy standard vi trenger.  Dette er en viktig debatt, for bygging av gang- og sykkelveier er veldig dyrt, og i Akershus ser vi litt for ofte prosjekter der gang- og sykkelvei koster over 200 millioner per km.

Jeg er helt enig i at vi trenger å vise edruelighet i standard og kostnader på bygging av veier,- også gang- og sykkelveier. 

Men vi må bygge anlegg som holder lenge og er lett å vedlikeholde, og vi må sørge for at det tas hensyn til natur og miljø på best mulig måte. Det må kommunen bidra til i sin behandling av reguleringsplanen, og det må statens vegvesen bidra til i sin detaljplanlegging av prosjektet.

At flere går og sykler i hverdagen er bra for klima og miljø og for folkehelsa. Ny sykkelvei fra Ås sentrum mot Holstad er bra for at flere kan sykle til jobb men også for at flere kommer seg ut på sykkel, rulleski, med barnevogn, rullator eller rullestol i sentrumsnære turområder. 

 Vi gleder oss!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags