Folkestøtte - Herr Ordfører!

Uheldig: Mulige plasseringer av hensettingsanlegg for tog kan rasere og sperre store deler av Holstadmarka. Illustrasjon: Thorvald Sverdrup

Uheldig: Mulige plasseringer av hensettingsanlegg for tog kan rasere og sperre store deler av Holstadmarka. Illustrasjon: Thorvald Sverdrup

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattÅs kommune fikk massiv støtte fra lokalbefolkningen på Solberg, Nygårdsåsen og Holstad i grensejusteringssaken.

Uten denne støtten ville trolig Ås kommune måttet opphøre som egen kommune. Folket var med deg. Er du med folket? Støtter du alle som er mot togparkering i turområdet i Holstadmarka?

BaneNor og dine gamle kollegaer på Asplan Viak planlegger Norges største hensettingsanlegg for 55 tog i Holstadmarka? Hva har kommuneledelsen gjort, og hva gjør du, for å forhindre eller minimere hensettingsanlegget?

Hva i granskauen skal vi med et nytt Alnabru her? Midt i turområdet for veldig mange – også fra Ski. Om noen år kanskje midt i Ski-byen som har få ekspansjonsmuligheter for øvrig.

Er det behov for et så stort hensettingsanlegg midt i Holstadmarka? Mulige plasseringer av hensettingsanlegg for tog kan rasere og sperre store deler av Holstadmarka.

Optimal plassering for hensetting er nær der togene skal snu. Ski er endestasjon for lokaltog til Oslo, men fra Ski er det ikke stort behov for fler lokaltog. De fleste reisende vil nok benytte seg av avgang hvert 10. minutt på Follobanen med halvert reisetid til OsloS.

Hva med å stille følgende spørsmål:

Hvor stort er det egentlige behovet av hensetting inntil Ski? Hvorfor skal Holstadmarka bli parkering for tog fra Østre linje? Hvorfor skal Holstadmarka bli parkering for tog fra Follobanen? Har folkehelse og rekreasjon liten eller ingen verdi? Hva må til for at andre alternativ enn Holstadmarka blir planlagt?

Saken er ute av proporsjoner.

Hele dette teatret planlegges som ett prosjekt – med hvilken logikk? Moss og Kambo har til sammen fler reisende enn samtlige stasjoner på Østre linje. Bare Son og Vestby har til sammen flere reisende enn samtlige stasjoner på Østre linje. Selv Ås stasjon hadde i 2017 nesten like mange reisende (-7%) som alle de 11 stasjonene på Østre linje til sammen.

Men det er ny tilslutning for Østre linje kombinert med hensetting ved Vestre linje som prioriteres. Hvorfor blir ikke hensetting utmed Østre linje utredet?

Utredningsoppdraget til BaneNor ser ut til å være lite gjennomarbeidet og tegnet med bred pensel. En voldsom parkering i Holstadmarka - inntil Ski stasjon - der de fleste av togene ikke skal snu.

Det er hensynsløst og berører svært mange mennesker negativt. Det ser ut til å være bare ett parti i Ås som har arbeidet aktivt for alternativ lokalisering av hensettingsanlegget?

Hva har du gjort – herr Ordfører? Krav om en avgang til i timen fra Ås stasjon er ingen løsning. Det hjelper ikke folk på Solberg,

Nygårdsåsen eller Holstad – de som tidligere har gitt deg sin støtte. Det hjelper ikke alle innbyggere i Ski som har stor glede av Holstadmarka. Det hjelper ikke alle reisende fra stasjonene mellom Ås og Moss til avganger som står i i proporsjon til antall reisende.

Herr ordfører – du er ikke alene. Det er snart valg. Vi venter med spenning på hvilke politikere og partier i Ås som aksepterer Norges største hensettingsanlegg i Holstadmarka - som hastesak i form av planinitiativ – og uten motforestillinger. Om BaneNor får det som de vil. Hensettingsanlegg var for øvrig hastesak også i 2015, med høring i sommerferien.

Opp på barrikadene, herr Ordfører. Klippe snorer rekker ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags