Barn og unge på Kaja fratas sin eneste leke- og ballplass

Av